StoSrca | Forum

Full Version: Kako rešiti oštećenje rar arhive?
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Ako prilikom raspakivanja odredjene arhive izadje greška kao na slici koja je uslovljeno najčesce downloadom,

[Image: 1.png]

možete popraviti arhivu samo ako je orginalni kreator koristio opciju Add recovery record prilikom pravljenja same arhive.

Otvorimo problematičnu arhivu i kliknemo na meniju Tools a u padajućem meniju izaberemo opciju Repair archive, kao na slici.


[Image: 2.png]

Zatim izadju dva prozora kao što možete videti na slici.

[Image: 3.png]
U prvi prozor trebate izabrati tip arhive i gde če biti sačuvana popravljena arhiva a zatim kliknite na OK.

Kada program sam završi, kao što se možete videti na sledećoj slici možemo zatvoriti arhivu.[Image: 4.png]

Oštećenu arhivu obrišemo a nadjemo popravljenu arhivu gde smo je sačuvali to je kod mene fixed.Kosti.S10E06.by_zeljko i raspakujemo bez ikakvih problema.

[Image: 5.png]
Ako i dalje imate problema nakon svega ovoga probajte da preuzmete sadržaj pomoću drugog download manager-a ako ste prethodno skinuli browserom i obratno.