StoSrca | Forum

Full Version: Bezobraznik me laže
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Sedim juče sa koleginicom  i dok ispijamo kafu ona mi se žali.
Reče mi kako je počela da sumnja  da je ljubavnik  laže i vara i da je mnogo tužna i razočarana zbog toga. Ona nikada ne laže i ako se ispostavi da je lagao neće mu to nikada oprostiti. Danas će se naći sa njim posle završenog posla i obaviti ozbiljan razgovor sa njim. Sve može oprostiti ali prevaru i laž nikada. U tom momentu zazvoni joj telefon i ona se javi. Zvao je muž da je pita zbog čega će kasniti kući a ona i ne trepnuvši uzvrati kako mora ostati duže na poslu jer se nagomilao posao a mora se sve završiti danas. Završi razgovor sa njim i reče mi kako je muž guši svojom prevelikom ljubomorom i vrati se na svoj problem kako je švaler laže a ona to ne voli.
Upita me i za savet šta da radi a ja kako sam neiskusna u tim stvarima Angelpitam vas šta da je posavetujem Shy