StoSrca | Forum

Full Version: Kako koristiti BCC polje u imejlu?
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Kako koristiti BCC polje u imejlu?


BCC polje iliti skrivena kopija mejla nije opcija koja se često koristi, i to je možda i velika šteta. Kada šaljete mejlove, postoje tri različita polja za primaoce. Prvo polje To (Za) je polje u koje ukucavate glavne primaoce elektronske pošte, to jest osobe kojima se direktno obraćate i kojima je namenjena sadržina imejla. U drugo polje CC stavljate adrese elektronske pošte onih osoba koje treba da budu upućene u sadržinu i sva dešavanja, ali se od njih ne očekuje nikakva akcija. U treće polje BCC stavljate one primaoce za koje želite da budu skriveni. To su mejlovi koje niko ne vidi. BCC primaoci nisu vidljivi nikome. Ako ih ima više, oni sami sebe ne mogu da vide.


Kada treba koristiti BCC?Polje BCC je najidealnije u situacijama kada jedan mejl šaljete osobama koje se međusobno ne poznaju, pa želite da zaštitite njihovu privatnost. Na primer, zamislite situaciju da treba da pozovete sve svoje klijente na neko predavanja. Ne želite da korisite To ili CC polje, jer će oni svi videti jedni druge i sigurno im se neće svideti da se njihova mejl tek tako deli sa nepoznatima. Umesto da svakom zasebno šaljete jedan te isti mejl, možete ih sve staviti u BCC polje i tako će svako dobiti mejl, ali neće videti druge primaoce.


Outlook


U Outlook programu za slanje elektronske pošte opcija BCC nije odmah vidljiva. Treba da je uključite tako što kliknete na Nova poruka (New email), pa potom uključite BCC u opciji Options (Alatke). U You are not allowed to view links. Register or Login to view., opcija BCC će se ukazati nakon što kliknete na New email.

[Image: outlook-bcc.png]


Gmail
Kod Gmail-a je, prilikom slanja nove poruke, polje za BCC (Skrivena kopija) odmah vidljivo.

[Image: skrivena-kopija.png]
Yahoo
Kod Yahoo mejla BCC polje treba da uključite. Prvo uključite CC polje, pa će onda na istom mestu biti vidljivo i BCC polje.
[Image: yahoo-bcc-mejl.png]
You are not allowed to view links. Register or Login to view.
You are not allowed to view links. Register or Login to view.
U Tanderberdu opciju BCC ubacujete tako što kliknete na padajući meni, u poruci za slanje. Tu možete sada da birate da li želite CC (kop) ili BCC (skop).

[Image: ckopija-tanderberd.png]