StoSrca | Forum

Full Version: Kako ubaciti video u PowerPoint prezentaciju?
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Kako ubaciti video u PowerPoint prezentaciju?


Video snimak možemo da ubacimo u slajd PowerPoint prezentacije. Tako možemo bolje da animiramo svoju publiku, ali i da pojasnimo određene stvari tokom predavanja. Omogućeno je ubacivanje videa koji imate na računaru ili videa koji se nalazi na internetu. Dodatno je moguće i da video naknadno podešavate i dorađujete kako bi ostavio što bolji utisak.

Potrebno je da kliknete na Insert (Umetanje) – pa sekciju Media (Medijumi) i potom Video (Video zapis).
[Image: ubaciti-video-u-powerpoint.png]
[Image: video-umetanjje.png]


Odaberite da li želite video sa svog kompjutera ili video sa interneta. Najbolje je da to bude video zapis iz datoteke, jer ugrađivanje onlajn videa ne radi baš najbolje, a i potrebno je da se ulogujete sa svojim Microsoft nalogom.
Kada locirate i ubacite video sa kompjutera, prvo ga pustite kako bi proverili da li i kako radi. Vrlo lako možete da preskačete sa jednog na drugi kadar u snimku.


[Image: video-obrada-powerpoint-prezentacija.png]


Pomeranje i menjanje veličine

Video možete veoma lako pomerati na slajdu, ako kliknete na njegove ivice i prevučete ga tamo gde vam odgovara. Možete i da menjate veličinu ako stanete u jedan od četiri ugla snimka mišem pa ručno odredite veličinu.
Brisanje
Klikom na Delete brišete video ako vam nije potreban. Pre toga ga selektujte mišem.
Isecanje dela snimka
Veoma jednostavno možemo da skratimo snimak direktno u PowerPointu. Kliknite na polje Playback (Reprodukcija), pa na Trim Video (Skrati video zapis). Sada pomoću klizača odaberite koji deo snimka želite da isečete. Nakon što kliknete OK, taj deo će sada biti vidljiv  u prezentaciji.


[Image: playback-video-prezentacija.png]
[Image: reprodukcija.png]
[Image: isecak-filma.png]
[Image: skrati-video-zapis.png]


Obeleživač

U slučaju da ja video duži ili želite da odmah pređete na bitan deo, možete postaviti obeleživač iliti marker. Stanite mišem na određenu tačku u snimku, i kliknite na Playback (Reprodukcija) – Add Bookmarks (Dodaj obeleživač), sada će se pojaviti obeleživač direktno u videu koji će vam omogućiti da pređete na bitan deo snimka, ako ste u žurbi.


[Image: obelezivac-video.png]


Oblikovanje video zapisa

U sekciji Format – Oblikovanje kod alatki za video zapise su dostupna još mnoga napredna podešavanja. Na primer, možete menjati dizajn, okvir, ivice, efekte i boje kod video snimka.