StoSrca | Forum
COPPA Registracioni Obrazac
StoSrca | Forum

Molimo odštampajte ovaj obrazac, ispunite ga i pošaljite ga bilo faksom na broj ispod bilo mejlom na ponuđenu mejling adresu.

Broj Faksa:
 
Mejling Adresa:

Podaci Naloga

Podaci Roditelja / Staratelja

Razumem da su podaci koje sam dao istiniti, te da bilo koji podatak može da bude promenjen u budućnosti unošenjem dostavljene lozinke kao i da ovaj korisnički nalog može da bude uklonjen po zahtevu.
Datum: