Not a member yet? Why not Sign up today
Create an account  

Thread Rating:
  • 0 Vote(s) - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
DIZAJN

#1
EVO OD MENE MALO OSNOVNOG ZNANJA O DIZAJNU:


Дизајн је You are not allowed to view links. Register or Login to view. која настаје процесом доношења серије одлука које имају за циљ конструисање, обликовање или креирање нечега применљивог. Дизајн се обично одвија по унапред одређеном плану, идеји или замисли. Сврха дизајна је реализација плана или идеје који могу бити узроковани потребом да се реши одређен проблем. Због тога се процес дизајна често дефинише и као процес решавања проблема. Особа која се бави дизајном зове се You are not allowed to view links. Register or Login to view..
Када се говори од дизајну неког производа, предмета или објекта, обично се под дизајном сматра аранжман или конфигурација појединачних компоненти који чине целину производа, предмета или објекта.
Ријеч дизајн има коријен у латинским ријечима de и signare.
Према You are not allowed to view links. Register or Login to view. (оснивачу You are not allowed to view links. Register or Login to view. You are not allowed to view links. Register or Login to view.): „Дизајн се разликује од You are not allowed to view links. Register or Login to view. у томе што уметник за своје дело одговара само себи, а дизајнер себи и наручиоцу.“
Данас дизајн не представља специфичну професију нити дисциплину јер је појам преширок. Постоје многобројне дисциплине дизајна. Неке од њих су: Развојем технологије и сходно потребама друштва, намећу се нове области дизајна које су тек у зачетку развоја као што су: Неки појмови који се често вежу уз дизајн су: You are not allowed to view links. Register or Login to view.; You are not allowed to view links. Register or Login to view.
Reply


Forum Jump:


Users browsing this thread:
1 Guest(s)